Nov 17, 2016

280 tjänster bort vid OKG


OKG klarade inte målet med naturliga avgångar för att parera stängningarna av O1 och O2. I stället kommer nu varsel.

280 tjänster ska bort. Uppsägningarna sker under en treårsperiod. Det uppger Barometern.

– En stängning av två reaktorer i förtid innebär dramatiskt förändrade förutsättningar för oss, säger vd Johan Dasht.

Han berättar att efter besluten fattades i fjol har företaget inlett en anpassning av verksamheten, vilket medfört att nästan 500 arbetstillfällen redan försvunnit. Merparten av dessa rör främst underleverantörer och konsultfirmor. Det blir allt tydligare att naturlig avgång inte är tillräckligt för att anpassa den egna organisationen til det förändrade behovet.

Analyser företaget gjort visar att det framtida OKG behöver cirka 600 medarbetare, vilket innebär en övertalighet inom de närmaste åren om 280 OKG-tjänster eftersom det finns 880 anställda i dag.

Inom kort inleder OKG förhandlingar med de fackliga organisationerna om att i etapper minska bemanningen.

Huvuddelen av uppsägningarna kommer under åren 2017 och 2018 och de första uppsägningarna kommer vid 1 juli nästa år.

– För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet krävs även framöver kompetenta och motiverade medarbetare. Vi kommer fortfarande att ha många intressanta arbetsuppgifter att erbjuda för att både producera el med O3 samtidigt som vi avvecklar två anläggningar, säger Johan Dasht.

– Därmed kommer OKG även fortsättningsvis att vara en av Oskarshamns största arbetsplatser, understryker Johan Dasht.

Toppbilden: Oskarshamn reaktor O1 och O2. Foto: OKG.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT