Feb 20, 2018

2018 – ÄNNU ETT BRA ÅR FÖR STÅLBRANSCHEN!


HUR VÅGAR VI sätta en sådan rubrik? Jo, det beror på att vi nu befinner oss i en – relativt sett – stabil fas. Det skriver Max Fjaestad, chef för Produkt & Inköp på BE Group.

Det råder i stora drag balans mellan efterfrågan och utbud. Då är det sannolikt att 2018 kommer bli ganska likt 2017.

Globalt kan vi notera att råstålsproduktionen i världen under 2017 (World Steel Association) ökade med 5,3 % jämfört med 2016 och nådde 1 691 miljoner ton. Kina stod för 832 (+5,7 %) av dessa och EU för 169 (+4,1 %).

Från hemmaplan kan konstateras att medlemmarna i Stål & Metallföreningen tillsammans levererade 1 350 tusen ton, vilket är en uppgång på 4,1% jämfört med 2016. Vi ser att det råder stark produktion av fordon, industriinvesteringar, gruvmaskiner, byggutrustning, byggprojekt och infrastrukturprojekt. Samtidigt får vi rapporter från våra leverantörer som säger att det är hög beläggning hos i stort sett alla stålproducenter. Till detta kan tilläggas att det är höga priser på råvaror, både exotiska som kobolt och ”needle coke”, men också på vanliga som zink. Relativt höga järnmalmspriser och höga men mer volatila skrotpriser kompletterar bilden av högkonjunktur.

Vilka är då de möjliga hoten? Enligt Swedbanks konjunkturprognos spås BNP-tillväxten påverkas av den dämpade bostadsmarknaden och färre påbörjade bostadsbyggen. Samtidigt tros nedgången i bostadsinvesteringar mildras av ombyggnadsinvesteringar, och slutförandet av redan påbörjade projekt gör sannolikt att effekten av en lägre nybyggnadstakt inte märks förrän under 2019. Enligt Swedbank tajmar vändningen i världsekonomin svensk ekonomi bra, då det stödjer näringslivets investeringar som redan i fjol växlade upp. En utveckling som man tror kommer att hålla i sig. Man spår även en högre exporttillväxt under 2018 inom flera branscher. Utrikeshandeln anses bidra positivt till BNP, samtidigt som den inhemska efterfrågan minskar något. En starkare svensk krona kan möjligen försämra exportföretagens konkurrenskraft.

I tidigare analyser har vi berättat om att USA:s handelsdepartement startat en så kallad ”Sektion 232 undersökning” gällande om ”import av artikeln i fråga är i sådana kvantiteter eller under sådana omständigheter att det hotar att försämra den nationella säkerheten" för allt stål. Denna undersökning blev, efter nästa nio månader, klar i mitten på januari, och nu har president Trump 90 dagar på sig att besluta hur det blir. Då publiceras även rapporten. Frågorna hopar sig: Finns det tillräcklig produktionskapacitet i USA? Leder ett eventuellt stopp till sjunkande stålpriser när det som skulle sålts i USA blir överskott? Kommer USA:s stålindustri att dammsuga världen efter allt tillgängligt stålskrot? Stökigare blir det säkert.

AV MAX FJAESTAD
Chef Produkt & Inköp
BE Group Sverige AB
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT