Foto: Multidocker

Dec 4, 2019

20 miljoner MultiDockeraffär i Brasilien


Säljer delar av dotterföretag

MultiDocker har träffat avtal om att sälja majoriteten i det Brasilianska dotterbolaget, inklusive maskiner, utrustning, och personalresurser mm. Försäljningen är villkorad av att slutligt avtal om villkoren kan träffas. Köparen är ett av Brasiliens större åkeri- och entreprenadföretag. Köparen är sedan flera år en partner till MultiDocker och förhandlingarna har pågått under hösten. Affären förväntas innebära ett likviditetstillskott i storleksordningen 20 MSEK och ett mindre resultatmässigt tillskott. Affären beräknas slutföras före årets slut.

Parterna har vidare kommit överens om att fördjupa sitt samarbete, där MultiDocker tillför kompetens för att optimera logistikflöden och tillhandahålla optimala maskiner. Den Brasilianska partnern står för marknadsföring, försäljning, och drift av logistikpunkter.

”Vi ser fram emot att slutföra den här affären som både innebär ett tydligare fokus kring MultiDockers kärnaffär och samtidigt att fortsätta utvecklas i Sydamerika,” säger Percy Österström ordförande i MultiDocker.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    84

SENASTE NYTT