Trafikverket

Digitalisering för ett hållbart transportsystem. Foto: Kerstin Ericsson.

Jun 19, 2019

20 konkreta åtgärder för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem


Idag presenterar Trafikverket en färdplan som ska öka Sveriges digitaliseringstakt.

Digitaliseringen innebär att väginfrastrukturen blir uppkopplad och mer integrerad i olika transportlösningar, vilket ger lösningar för både minskad klimat- och miljöpåvekan samt ökad trafiksäkerhet. Här kan färdplanen skapa ökad samhällsnytta och bidra positivt till svensk industris konkurrenskraft, när Trafikverket planerar och genomför innovativa åtgärder på det statliga transportnätet.

För att så snabbt som möjligt kunna få nytta av den nya teknikens möjligheter är målet att åtgärderna i färdplanen ska kunna genomföras inom fem år, och huvuddelen av åtgärderna ska finansieras av ordinarie anslag.

Några av de 20 åtgärderna är bland annat att testa:

-självkörande bussar på landsväg
-robotar som ska skotta snö på cykelvägar
-speciella körfält för självkörande fordon
-testarena för självkörande fordon på motorväg
-gröna körfält dedikerade endast till fossilfria fordon
-geofencing – digitala staket som villkorar säkra och klimatsmarta transporter

Olof Johansson, programchef Trafikverket. Foto: Trafikverket.

– Ett uppkopplat vägtransportsystem både minskar klimatpåverkan och ökar trafiksäkerheten. Uppkopplade fordon och informationsdelning kan göra det lättare att styra om trafiken, och då minskar behovet av att bygga nytt säger Olof Johansson, programchef för digitalisering av transportsystemet.

Samverkan med andra aktörer är nödvändig för genomförandet. Färdplanen beskriver Trafikverkets, bidrag – att använda det statliga vägtransportsystemet som testarena, och för att rulla ut framtidens tekniker. I nästa steg vill Trafikverket etablera en struktur för samverkan och genomföra kunskapsutbyte kring fokusområdena.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT