Rolls Royce Ultrafan motor där GKN medverkar med komponenter. Bild: Rolls Royce.

Dec 1, 2017

180 miljoner till framtidens flygmotorer


GKN Aerospace är medfinansiär i projektet som ska utveckla 3D printing i metall och ytterligare digitalisera tillverkningsprocesser i flygindustrin.

 

I en ny omgång projekt kommer GKN i Trollhättan vara med och samfinansiera forskningsprojekt med inriktning mot framtidens flyg och flygindustri. Detta är forskningsprojekt i samarbete med mellan industri, universitet och högskola som samfinansieras mellan staten och industrin inom det nationella flygforskningsprogrammet, NFFP.

Medlen som utlysts har fördelats till de aktuella projekten i november 2017. För perioden 2018-2022 kommer myndigheten Vinnova tillsammans med Försvarsmakten att satsa cirka 90 miljoner kronor på avancerad flygforskning inom motor- och framdrivningsaktiviteter. Företaget GKN kommer att lägga lika mycket. I praktiken kommer dessa medel att gå till att finansiera forskningsprojekt hos olika aktörer inom akademin, bland annat Chalmers, Luleå Tekniska Universitet och Högskolan Väst, men även institut och småföretag är med i arbetet.

Medlen kommer att fördelas till ett tjugotal projekt med olika inriktning. Här finns bland annat arbete för att utveckla effektivare jetmotorer, utveckla additiv tillverkning (3D printing i metall) och ytterligare digitalisera tillverkningsprocesser i flygindustrin (industri 4.0).

Syftet med NFFP är bland annat att stärka svensk flygindustri och skapa tillväxt och arbetstillfällen, bida till industriell förnyelse och bidra till ett grönare flyg. Programmet har funnits sedan 1994 och hela tiden byggt på lika samfinansiering mellan stat och industri. GKN i Trollhättan (tidigare Volvo Aero), har varit med sedan start och lagt mer än 360 miljoner kronor i den gemensamma flygforskningen. Arbetet har bidragit till att utveckla en djup samverkan mellan akademi, samhälle och industri inom flygområdet i Sverige.

Läs mer om NFFP hos industrins forskningssamarbete Innovair och hos den ansvariga myndigheten Vinnova.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT