Flemming Hjort. Foto: Masentia.

Aug 13, 2018

110 procent Flemming Hjort


Det är maskinföretaget Masentias nya slogan. Ägaren Flemming Hjort förklarar i en intervju med Svensk Verkstad.

– En undersökning har visat att vi är en mycket god leverantör. Det är vi till 100 procent. Men vår ambition är att vara en partner till våra kunder. Det är de sista 10 procenten.
Flemming Hjort har köpt TL Maskinpartner och gjort båda sina företag i Danmark och Sverige till ett under det gemensamma namnet Masentia.

De båda företagen Masentia och TL Maskinpartner har haft många gemensamma nämnare genom åren. Båda är danska och båda har sålt samma typer av maskiner, rent av samma varumärken. De har närmat sig varandra tidigare, men det är först nu som de tu blivit ett.

TL Maskinpartner grundades på 60-talet av Thomas Lundstens far under namnet Lundsten Ingenjörsfirma. TL Maskinpartner var agent för Chmer gnistmaskiner.

– Samtidigt var Masentia agent för AGIE gnistmaskiner och företagen var alltså hårda konkurrenter på 70-, 80- och 90-talen, säger Flemming Hjort.

Sedan skedde en del förändringar och Masentia blev återförsäljare för båda fabrikaten i Danmark och TL Maskinpartner på den svenska marknaden.

– I Danmark blev Lundstens företag mindre och mindre medan det växte i Sverige.

Masentia är ett familjeföretag som genom Flemming Hjort drivs i andra generationen.

– År 2001 köpte jag företaget av mina föräldrar som drivit det under närmare tio år.
Vid ett tillfälle var det nära att ett bolag i Malmö köpte upp både Masentia och TL Maskinpartner, med syfte att fusionera dem till ett bolag.

– Men så kom finanskrisen och planerna gick i stöpet.

Masentia + TL Maskinpartner
För ganska exakt två år sedan blev Flemming Hjort inbjuden till Elmia Produktionmässor av Thomas Lundsten och där inleddes diskussionerna om att Masentia skulle överta TL Maskinpartner. I båda företagen var GF Machining Solutions det stora varumärket.

Resten är, som det heter, historia. Idag är nämligen Flemming Hjort och hans Masentia ägare till den danska maskinsäljaren som haft en så bra utveckling i Sverige under några decennier, och namnet TL Maskinpartner tillhör nu det förgångna. Masentia är det vi ska tänka på när vi vill köpa maskiner av Flemming Hjort och hans team.

– Att köpa TL Maskinpartner passade fint in i vår strategi att växa geografiskt, säger Hjort.
Men det betyder inte att Masentia inte verkat i Sverige. Efter att ha jobbat mot Sverige i tio år har företaget en hel del kunder framför allt när det handlar om laser, bland annat lasermärkning och svetsning.

Affären sattes på papper den 5 oktober 2016 och de båda företagen har alltså varit ett i omkring ett och ett halvt år. Men det är först ganska nyligen som namnbytet blev offentligt. Den stora publika lanseringen skedde i samband med Elmia Produktionsmässor, där den stora montern tydligt signalerade förändringen.

– Vi har haft ett mycket bra 2017 i Sverige. Med en marknadsandel på 11,4 procent i den hårda konkurrensen är vi väldigt nöjda, även om målsättningen är att öka den ytterligare.
– Masentia är idag en större spelare i Danmark än i Sverige, men min ambition är att den ska bli minst lika stor här.

I Sverige jobbar 25 personer mot 45 i Danmark.

Odense-Värnamo varje vecka
Flemming Hjort delar alltså numera sin tid mellan Danmark och Sverige.

– Det fungerar bra. Jag är en dag eller två i Sverige och har en övernattningslägenhet i Värnamo. Ofta är jag inte på kontoret utan ute hos kunder.
– Det är ju heller inte särskilt långt mellan Odense och Värnamo. Det tar ungefär tre och en halv timme.
Enligt vägbeskrivning på Google maps ska det i och för sig ta fyra och en halv timme. Å andra sidan kör Herr Hjort Porsche och tiden har ju en tendens att krympa i såna bilar...

Någon tanke på att flytta till Sverige har han däremot inte.

– Danmark passar min fru bättre och jag har väl själv inga ambitioner att ändra på det, säger han. Det fungerar bra som det är nu.
– Dessutom tillbringar jag mest tid i Danmark även om jag är i Sverige varje vecka.

Däremot växer verksamheten i Sverige för närvarande. Företaget anställer nytt folk här.

– I takt med att vi växer i Sverige blir behovet större av att någon svensk får ett ökat ansvar för den svenska verksamheten. Det kan dröja ett par-tre år, men på sikt är det nog bra att ha någon med svenska som modersmål i ledande ställning.

Men än så länge är det Flemming Hjort som leder verksamheten i både Sverige och Danmark. Det gör han med stöd av en styrelse som omfattar både danskar och svenskar, kvinnor och män.

– Jag har desutom världens bästa medarbetare. Jag kan som dansk inte driva ett företag i Sverige utan utomordentligt duktiga svenska medarbetare.
– Det hade inte fungerat att ha en organisation i Sverige med bara danskar. Servicen hade säkert fungerat, för där ska man först och främst vara skicklig och snabb. Men för att sälja skulle det innebära en kulturell barriär och en språkbarriär som är för stor om vi hade danskar på den svenska marknaden. Det måste vara svenskar.

Dansksvenska olikheter
Sverige och Danmark har som grannar många gemensamma nämnare, men med erfarenhet från båda marknaderna ser Flemming Hjort ändå en hel del skillnader mellan länderna.

– I Sverige har man större verksamheter än man har i Danmark. Marknaden i Sverige är dessutom två och en halv till tre gånger större än den danska. Dessutom har Sverige fordonsindustri, aerospace och andra stora industrier som Danmark saknar.

Danskarna har generellt mindre organisationer och är kanske just därför snabbare i vändningarna än svenskarna.

– Beslutsprocessen är långsammare i svensk industri än i Danmark, säger Hjort. Det tar lång tid att få fram beslut, men å andra sidan är svensk industri på många sätt mer professionell.

– Den svenska beslutsprocessen är mer konsensusorienterad, alla ska ha ett ord med i laget och det gör att det går långsammare. Det ger som resultat att den svenska beslutsprocessen utmynnar i något som alla är överens om och då brukar det bli ganska bra, medan man i Danmark hugger på en idé och sedan ändrar sig gång på gång under resan. Danskarna är ett handels- och sjöfolk medan Sverige har skog, storindustri och så vidare – det ger oss lite olika förutsättningar och vi har utvecklat olika metoder.

Vilken metod föredrar Flemming Hjort?
– Med tanke på det vi gör, säljer maskiner i det övre segmentet, är det absolut den svenska modellen.

Flemming Hjort menar att det första man ska fråga sig när man äger och driver en verksamhet är varför verksamheten finns, varför den över huvud taget existerar.

– Vi är återförsäljare och driver en handels- och serviceverksamhet och då är det viktigt att vi hjälper våra kunder med att göra saker snabbare, mer precist eller billigare.
— Det är vår uppgift att bidra till att våra kunder utvecklas och blir bättre på det de gör.
– För att göra det på ett bra sätt måste vi alltså ha duktiga medarbetare. Och det har vi.
– Det andra är effektiv service. Det är vårt DNA.

Affärsidén finns i namnet. Masentia är en sammanslagning av Maskin och latinets Sentia, som betyder närvaro.

– Vårt namn förklarar varför vi finns, kort sagt, säger Flemming Hjort.
– Vi vill göra oss kända för att vi har varumärken i världsklass och medarbetare av samma höga kvalité.

Familj, resor och bilar
Flemming Hjort är 51 år, utbildad ekonom med en Master från Odense universitet, är familjefar med tre barn, en son och en dotter och dessutom en bonusson.

En period som satt bestående spår hos Flemming Hjort är hans tre år i Japan på 90-talet.

– Det var genom ett EU-projekt, där jag pluggade japanska fem timmar om dagen. Ett mycket svårt språk att lära sig, men det var en fantastisk tid och jag reser gärna och ganska ofta till Japan sedan dess.

På fritiden, som just nu är relativt sparsam, ägnar sig Flemming Hjort gärna åt familjen och umgänge med vänner, han spelar tennis, badminton och squash, hinner sällan med golfen som han tidigare ägnade sig åt – och kör Porsche, som sagt.

– Bilar är ett stort intresse. När jag åker till Sverige kör jag BMW, men på fritiden sätter jag mig gärna i min Porsche 911 Turbo.

– Men jag tycker om att läsa en god bok också – och resa. Jag reser mycket med familjen i Europa, Nordamerika... Jag betraktar Japan som mitt andra hem och reser dit två-tre gånger om året.

– Dessutom har jag ett kompisgäng på elva kamrater från gymnasiet som fortfarande hänger ihop och reser två gånger om året. Man blir som 18 år igen...

– Man ska vara en bra man och en bra far, men man behöver också få uppleva saker och vara lycklig på egen hand också.

Det är de sista 10 procenten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT