Dec 29, 2016

Inköp och logistik - 10 viktiga trender inför 2017


Silf har kartlagt inköps- och logistikcheferna största utmaningar inför 2017.



Silfs årliga trendrapport presenterar och beskriver aktuella globala trender och tar pulsen på hur viktiga dessa trender är för inköps- och logistikansvariga i Sverige. Inför Trendrapporten 2017 frågade Silf inköps- och logistikcheferna om vilka utmaningar man står inför, oavsett offentlig sektor eller privat marknad.

Rapporten sammanfattar de tio viktigaste utmaningarna och visar hur ansvariga bedömer den egna funktionens kompetens inom dessa områden idag.

Mats Abrahamsson, professor i Logistik vid Linköpings universitet, har analyserat resultaten och konstaterar att skillnaden mellan trenderna är relativt små, varför man kan säga att alla trender är ungefär lika viktiga, menar han.

Dock är Code of Conduct högst rankad, vilket känns naturligt efter den senaste tidens diskussion och mediabevakning om förtags ansvar för att underleverantörer i olika länder följer
en etisk standard. Det som är värt att notera är att detta gäller oavsett bransch och är lika viktigt om underleverantören tillverkar kläder eller arbetar på ett åkeri.

Den näst högst rankade trenden, Tydliga mål och KPI’er, har lyfts fram de senaste två decennierna som viktigt – inte minst inom logistikområdet. Det är uppenbart att det fortfarande finns arbete kvar att göra där. 

Betydelsen av att arbeta i ”Tvärfunktionella team” och ”Kundnytta” ligger högt hos alla svarsgrupper. Detta är förutsättningar för supply chain management och det känns bra att det värderas högt, menar Mats Abrahamsson.

Även om ”allt verkar viktigt” i undersökningen så kan man ändå notera att ”Hitta rätt systemstöd” kommer först på tionde plats. Det tyder på att företag börjar komma till rätta med sitt IT-stöd – vilket är positivt. Detsamma gäller ”Kompetenser” som kommer relativt lågt, vilket tyder på att identifiering av viktiga kompetenser och rekrytering förvisso är viktigt men inte uppfattas som något betydande problem, skriver Mats Abrahamsson i sin analys.

10 aktuella trender inom inköp och supply chain management för privat och offentlig sektor.

 • Använda etiska standards och code of conduct gentemot våra leverantörer
 • Användning av tydliga mål och KPI:er
 • Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc.)
 • Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan
 • Customer value internt (internt kundfokus)
 • Att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod (code of conduct)
 • Att attrahera och utveckla rätt kompetenser
 • Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem)
 • Kategoristyrning
 • Skifta fokus från ”prispress/rabatter” till samarbete och utveckling

Läs hela trendrapporten

Silf Competence AB är Sveriges ledande utbildningsföretag inom inköp, offentlig upphandling logistik, affärsförhandling och juridik.




 • Apr 22, 2021

  Stabilt kvartal för SKF

  Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
  16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT