Foto: Saab.

Oct 12, 2017

Saab tecknar kontrakt om att skydda Stora Barriärrevet


Säljer system för informationshantering avsedd för myndigheterna i Queensland.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts ut av Australian Maritime Systems Group (AMSG) för att förse myndigheterna i Queensland med ett informationssystem för hantering av fartygstrafik (VTMIS). Systemet kommer att användas vid Stora barriärrevet och hamnarna i Queensland, Australien.

Systemet kommer att förbättra säkerheten, göra navigeringen mer effektiv samt skydda djurlivet och de marina miljöerna.

– Queenslands befintliga system för hantering av fartygstrafik ska genomgå en omfattande systemuppgradering för att uppfylla de moderna kraven på internationell sjöfart och miljöskydd. Operatörerna kan ge detaljerad information till fartygens kaptener om förhållandena till havs, fartygstrafik och eventuella faror, samt ingripa om situationen så kräver, säger transportminister Mark Bailey.

– Det nya systemet ersätter REEFVTS-ledningssystemet för fartygstrafik, som framgångsrikt har skyddat Stora barriärrevet sedan 2004, vid de fem hamnledningssystemen i Brisbane, Cairns, Townsville, Gladstone och Hay Point, berättar Mark Bailey.

Informationssystemet för hantering av fartygstrafik drivs av Saabs V3000-system för fartygstrafiktjänster och ett KleinPort-informationssystem för hamnledning, som ger operatörerna validerad realtidsöversikt över trafiken. Informationen hämtas in via radar, CCTV, meteorologiska sensorer, automatiska digitala sändningar från själva fartygen samt förstahandsinformation från leverantörer av marina tjänster.

– Vår lösning för hantering av sjöfart har visat sig fungera i de mest krävande miljöer. Det är en kraftfull lösning för skydd av 3 000 km farleder genom de känsliga områdena i Stora barriärrevet med omgivningar. Tillsammans med vår partner AMSG ser vi fram mot att stötta regeringen i Queensland med den bästa teknik som finns tillgänglig på marknaden, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Systemet kommer att införas stegvis under de kommande två åren.

Saab Maritime Traffic Management är ledande inom säkra, effektiva och lättkonfigurerade lösningar för marin geomatik, navigering, sök- och räddningsoperationer, kustbevakning, hamnsäkerhet och trafikhantering. Saabs lösningar används i fler än 100 hamnar, inklusive åtta av de 20 främsta containerhamnarna i världen. Saab har mer än 70 trafikledningscentraler i drift som följer över 50 000 fartyg i hamnar som Hong Kong, Rotterdam, Shanghai och flera hamnar i Australien.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Svenska industriugnar skapar flygsäkerhet över hela världen

  Få transportmedel undergår så mycket säkerhets- och besiktningskontroller som flygplan. Inget lämnas åt slumpen och även den allra minsta lilla skruv är noga kravspecificerad och har genomgått flygvärdighetstest och är spårbar.
  0

 • Teknik

  Varning för truck!

  Varningstriangel på golvet och visar tydligt för fotgängare att en truck närmar sig.
  0
 • Teknik

  En kompakt ready-to-use CNC-maskin

  Med rätt tillbehör kan ICV 4030 användas för att t.ex borra, mäta, skära, dispensera, limma, grada, polera, testa, scanna, trycka, placera, montera, skruva och mycket mer.
  0