Foto: Cell Impact.

Mar 20, 2017

Nya produktionslinan i drift i Karlskoga


Cell Impact har därmed uppnått en viktig milstolpe att kunna ta större volymorder.


Cell Impact AB har tidigare informerat om sin pågående installation och färdigställande av en ny produktionslina i Karlskoga för produktion av flödesplattor. Huvudsyftet med produktionslinan är att i närtid kunna möta kundernas efterfrågan på ökade volymer av flödesplattor till bränsleceller. En stor del av detta arbete och relaterade investeringar har ägt rum under 2016.

Bolaget kan nu meddela att ovanstående produktionslina har tagits i kommersiell drift, se linan i drift.

Linan har på ett tillfredställande sätt uppnått ställda krav i samband med slutförande av en ramordern från en kinesisk kund kommunicerad den 16 november 2016. Ordern avsåg leverans av bipolära plattor (flödesplattor) i metall och det bedömda ordervärdet uppgick till ca 2 MSEK. Det ger Cell Impact i nuläget möjligheten att producera flödesplattorna i en hög takt.

Cell Impact har därmed uppnått en viktig milstolpe att kunna ta större volymorder. Bolaget bedömer även att det finns utrymme till förbättringar i produktionslinan med att ytterligare öka produktiviteten och därmed kunna presentera ett än mer kostnadseffektivt och attraktivt erbjudande till kunderna. Cell Impact kommer att uppdatera sin hemsida med en video som visar tillverkning av flödesplattor i den nya produktionslinan.

"Vi är mycket nöjda att ha genomfört denna viktiga milstolpe där tidpunkten för ett idrifttagande är mycket god nu när bränslecellsmarknaden äntligen tar fart. Jag vill även framföra mitt tack till Almi för den finansiering vi erhållit i form av ett investeringslån som gjort det möjligt att idag förfoga över en färdigställd produktionslina", säger Mats Wallin, Cell Impacts VD
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT