Mar 20, 2017

Stora möjligheter med nya portalmaskinen: arbetsvolym 1000 m3


SORALUCE visar återigen sin ledarposition och teknologiska förmåga med denna nyutvecklade maskin som ger kunderna otroliga fördelar vid bearbetning av stora detaljer.

PXG-W med både fräs- och svarvkapacitet: precision och mångsidighet i stor skala. Den nya SORALUCE PXG-W visades i företagets produktionsanläggning från 30 januari till den 3 februari. Under veckan kunde ett flertal kunder besöka produktions- och testanläggningarna och det tekniska centrat för att på nära håll kunna se maskinens tekniska förmågor och alla de fördelar den kan ge dem.

Maximal precision, produktivitet och pålitlighet lämpad för stora arbetsstycken.

Bearbetning av stora komponenter kräver särskild kunskap och maskiner som kan garantera den maximala precisionen, produktiviteten och pålitligheten som krävs för att vara konkurrenskraftig på marknaden.

Nuförtiden behöver sådana maskiner kunna hantera extremt komplicerade maskinbearbetningar. Maskinen behöver möta multitasking- och mångsidighetskrav för att kunna maximera arbetstiden och minimera ställtider. För att möta detta är SORALUCE PXG-W en fräsmaskin av portaltyp som klarar både svarvning och fräsning, minskar antalet uppspänningar, minimerar cykeltider och potentiella fel. Den kan även arbeta med hundradelars precision på stora arbetsstycken, även om de väger flera hundra ton.

Den nya PXG-W modellen är resultatet av SORALUCE:s strategi inom området för stora maskiner. Den utgör ett nytt steg på vägen som påbörjades 2009 då SORALUCE anslöt sig till Hiperion-projektet, vilket fick stöd av ett flertal tillverkare i Baskien och finansierades av den baskiska regeringens Etorgai-program.  

Stor maskin med många möjligheter
SORALUCE PXG-W utmärker sig med dess många möjligheter. Den har en arbetsvolym på 1000 m3 och väger 500 t. Modellens mått är följande: 19m lång, 7,25m yta mellan kolumnerna och 7,3m hög. Höjden är även justerbar tack vare att tvärbalken kan förflyttas vertikalt 5m. SORALUCE PXG-W tillhör toppskiktet av stora portalfräsmaskiner och gör serien av företagets portalmaskiner PM, PMG och PRG komplett.

Modellen är mycket mångsidig och utvecklades i syfte att möta bearbetningskraven av mycket krävande arbetsstycken som ska användas vid tillverkning av maskiner inom energiindustrin, marina och CHP-motorer samt allmän bearbetning av stora arbetsstycken.

Maximera produktiviteten med den största, mest mångsidiga och kompetenta maskinen för multitasking
SORALUCE PXG-W en mångsidig lösning som är kapabel till multitasking och som utvecklats för att maximera produktiviteten genom sin förmåga att hantera både fräsning och svarvning. Maskinen ger högsta möjliga utfall vid bearbetning av stora och tekniskt avancerade arbetsstycken och möjliggör bearbetning i ett flertal olika former och storlekar. Dess utmärkande egenskap är förmågan att hantera olika bearbetningsprocesser, såsom fräsning, svarvning, arborrning, borrning och gängning med effektivitet och precision. I detta syfte har den ett flertal fräs- och svarvhuvuden med automatisk växling.

Arbetsytan är uppdelad i två arbetsområden. Det huvudsakliga arbetsområdet är för att bearbeta prismatiska stycken. Det är utrustat med 12x6 golvplattor och har en lastkapacitet på 25 t/m2. Det andra arbetsområdet utgörs av ett hydrostatiskt svarvbord med en diameter på hela 6m och en lastkapacitet på 150 t. Svarvbordet har en motorstyrka på 200 kW och en maxhastighet på 50 varv/minut. Detta möjliggör grov bearbetning av storskaliga jobb med stora arbetsstycken från olika sektorer.

SORALUCE PXG är utrustad med den senaste generationens Siemens 840D SL CNC, vilket möjliggör både fräsning och svarvning i samma maskin. Detta minskar antalet uppspänningar och undviker svårhanterlig transport och förflyttning av stora komponenter som ska bearbetas. Den har två plattformar för operatören med var sin kontrollpanel, vilket möjliggör för operatören att stå i bästa position för varje operation.

Hög precision och teknologisk utveckling
Huvudmålet under utvecklingen av SORALUCE PXG-W var att ge kunderna högsta möjliga precision. Maskinen är därför utrustad med den senaste teknologin och uppfinningsrika lösningar inom segmentet för stora maskiner.

Den har försetts med linjära styrningar i X, Y och Z-axlarna, vilket medför fördelar framför konventionella lösningar liksom hydrostatiska styrningar. Linjära styrningar undviker de termiska avvikelserna som orsakas av oljeflödet genom maskinens struktur, vilket försäkrar bättre geometrisk stabilitet och avsevärt förminskar behovet av underhåll.

Maskinens allmänna prestanda har analyserats noggrant av SORALUCE:s innovations- och designteam, som har utfört ett flertal simuleringar för att korrekt karakterisera olika deformationer skapade av rörelsen hos rörliga delar i maskinen. Tack vare resultaten av dessa analyser har SORALUCE skapat och implementerat ett antal funktioner som till stor del kompenserar för deformationerna skapade av de rörliga delarnas vikt. En av dessa funktioner är det innovativa Vertical Ram Balance (VRB), som är patentsökt. Systemet består av ett CNC-kontrollerat elektromekaniskt system (patentsökt), som kompenserar rullningen orsakad av tvärbalkens utböjning och kolumnernas olika böjningar när ramen förflyttas längs med maskinens tväraxel (Y-axel). Systemet försäkrar maximal precision i förhållande till X- och Y-axlarnas vinkelräthet i alla arbetspositioner.

Maskinen har även ett nytt termiskt övervakningssystem som kontrollerar ändringar över tid i alla dess strukturella komponenter via en inbyggd funktion i CNC:n. Den är även utrustad med den senaste algoritmen för termisk kompensering, utvecklad av SORALUCE.

Fräsbordet är utrustat med sensorer så att en inbyggd funktion i CNC:n kan användas för att hjälpa operatören att balansera vikten hos arbetsstycken med osymmetrisk geometri.

En robust och stabil multifunktionsmaskin
Maskinens konstruktion är helt byggd i gjutjärn, ett material som är mycket uppskattat för dess inneboende egenskaper angående stabilitet och inre dämpningsförmåga. Självklart är maskinen även utrustad med all teknologi utvecklad av SORALUCE för att förbättra dess dynamiska prestanda och öka dess stabilitet under bearbetning.

Det prisbelönade DAS-systemet (Dynamic Active Stabiliser) som utvecklades exklusivt av SORALUCE, har vunnit ett flertal internationella pris och skyddas numera av ett europeiskt patent. Det här systemet bygger på att en aktiv dämpningsfunktion monteras i maskinkonstruktionen, vilket ökar kapaciteten med upp till 300 % och minskar risken för vibrationer och obalans vid bearbetning.

SORALUCE PXG-W har även andra smarta system för att maximera dess produktivitet, såsom Adaptive Control som löpande justerar maskinens inmatningshastighet i förhållande till effektåtgången för att anpassa den till verktygskapaciteten och processomständigheter. Den har också ett SSV-system, vilket hjälper till att undvika en regenerativ effekt som kan uppstå vid vibrationer under bearbetningen. Detta är särskilt användbart vid tuffa fräs- och svarvförhållanden.

En mångsidig och komplett maskin
Komponenterna inbyggda i SORALUXE PXG ger ett brett spektrum av möjligheter. Den har sju fräs-huvuden för bearbetning av olika geometrier vid olika effektuttag, som i vissa fall kan vara upp till 81 kW. Denna variation av optioner gör maskinen högst flexibel och möjliggör bearbetning i vitt skilda arbetsstycken, hur svåra och otillgängliga de än må vara. Alla huvuden tillverkas av SORALUCE, vilket borgar för bästa möjliga servicegarantier.

Maskinen är även utrustad med ett magasin för 3 svarvtillbehör, vilket möjliggör maskinen att arbeta med både automatisk och manuell Capto C8 och prismatisk verktygslåsning. Verktygsbyte kan göras automatiskt över hela sträckan på 5m. I detta fall med ett verktygsmagasin på 180 verktyg.

Trots dess komplexitet är maskinen enkel att använda tack vare kinematiken på huvudena och integrerade tillbehör i CNC:n. Detta innebär att geometrin av dessa delar kan kompenseras och de arbetande axlarna kan styras automatisk, vilket underlättar och förbättrar operatörens arbete.

Smart maskin 4.0
Maskinen SORALUCE PXG-W inkluderar även tekniska egenskaper som faller inom konceptet Industri 4.0: specifikt ett komplett övervakningssystem som baseras på molntjänster.

Det innehåller t.ex. en display med maskinens status i realtid och relevant information för pågående bearbetningsprogram, e-mejl vid problem, framställning av rapporter om viktig information såsom produktion, processer, energiförbrukning, prestanda och diagnostik av signaler för maskinunderhåll. Allt detta görs via säkra anslutningar kopplad till en PC eller mobil (smartphone eller surfplatta) genom att ansluta till en enda hemsida på nätet.

SORALUCE, väldokumenterad erfarenhet
SORALUCE är ett europeiskt företag med stor erfarenhet och gott rykte bland sina kunder för dess produkters kvalitet, pålitlighet, höga prestanda, mångsidighet och avancerade teknologi, som alltid utvecklats för att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Detta styrks av att över 2500 maskiner har sålts, nästan hälften av dem till den mycket krävande marknaden i Tyskland, och under åren har det visat sig att 80 % av kunderna sedan köpt ytterligare maskiner från SORALUCE. Den nya SORALUCE PXG-W är ett klart exempel på företagets förmåga att utveckla maskiner så att kunderna ska bli framgångsrika och att arbeta i nära samverkan med dem under maskinernas hela livslängd.

SORALUCE är en del utav DANOBATGROUP, maskindivisionen hos MONDRAGON Corporation som är en av Europas viktigaste koncerner. Med nästan tjugo förstklassiga tillverkningsanläggningar i Spanien, Tyskland, Storbritannien och USA samt deras egna R & D-centrum med 120 ingenjörer och 24 anställda med doktorsexamen. DANOBATGROUP möter kundernas behov med de mest konkurrenskraftiga, omfattande och tekniskt avancerade produkterna på marknaden. Med en arbetsstyrka på 1300 personer hade företaget en omsättning på ca 269 miljoner EUR under 2015, vilket gav möjlighet till stora investeringar i forskning, utveckling och innovation, som utgjorde 8 % av omsättningen.

Soraluce säljs i Sverige av Stenbergs.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  På väg med Scania - det började med en liten order på Elmia

  Bakom Scania New Truck Generation ligger ett femtontal prototypvarianter i tretton olika generationer. I sådana projekt blir traditionell teknik dyrt och långsamt. I stället har Digital Mechanics haft i uppdrag att leverera ett hundratal 3D-printade prototypdetaljer till Scania.
  0
 • PLAY: Toyota-roboten som speglar kroppsrörelser

  Den tredje generationen av Toyotas ”partnerrobotar” har 32 leder i armar, ben och kropp samt tio ledade fingrar. Tekniken väntas ha betydelse för personer med funktionsnedsättning samt vid utvecklingen av självkörande fordon.
  0