Foto: Pixabay.

Jan 12, 2018

Miljonbelopp till forskning om mental belastning i industrin


Komplexa arbetsmiljöer ställer höga krav på den anställdes kognitiva förmåga att in information och fatta rätt beslut. Nu ska forskning vid Chalmers bidra till förbättrad hälsa inom monteringsyrken i industrin.

Cecilia Berlin och Ann-Christine Falck, vid Chalmers tekniska högskola, har tilldelats 4 500 000 kronor för att forska om hur kognitiva och fysiska aspekter i industriellt monteringsarbete samverkar och för att utveckla en modell för förebyggande belastningsbedömning.

– Det känns roligt att kunna bidra till den här typen av forskning. Vi hoppas att den ska kunna bidra till förbättrad hälsa inom monteringsyrken i industrin, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Projektet pågår till januari 2021 och är tänkt att generera kunskap och verktyg för att tidigt upptäcka och förebygga arbetsuppgiftsrelaterad stress inom tillverkningsindustrin.

Modell för kognitiv belastningsbedömning

– Tidspress ökar den mentala påfrestningen och kan orsaka arbetsrelaterad stress, bristande motivation och sjukfrånvaro. En modell för bedömning av kognitiv belastning kan fungera som stöd vid arbetsorganisation, minska psykosociala och fysiska arbetsmiljörisker och bidra till ett hållbart arbetsliv, säger Cecilia Berlin och Ann-Christine Falck, båda docenter i ergonomi vid Chalmers tekniska högskola.

Ann-Christine Falck berättar att man bland annat kommer att göra intervjuer med produktkonstruktörer, beredningsingenjörer och montörer vid fyra olika företag inom fordonsindustrin.

– Utifrån intervjuerna och svar på enkätundersökningar vill vi utveckla en modell för förebyggande kognitiv belastningsbedömning. Vårt övergripande syfte med den här forskningen är att bidra till ett socialt och fysiskt hållbart arbetsliv, säger hon.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Cecilia Berlin vid Chalmers tekniska högskola är en av tio projektledare som får forskningsmedel vid den fjärde anslagsomgången 2017, där totalt 22 191 000 kronor tilldelas olika forskningsprojekt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  På väg med Scania - det började med en liten order på Elmia

  Bakom Scania New Truck Generation ligger ett femtontal prototypvarianter i tretton olika generationer. I sådana projekt blir traditionell teknik dyrt och långsamt. I stället har Digital Mechanics haft i uppdrag att leverera ett hundratal 3D-printade prototypdetaljer till Scania.
  0
 • PLAY: Toyota-roboten som speglar kroppsrörelser

  Den tredje generationen av Toyotas ”partnerrobotar” har 32 leder i armar, ben och kropp samt tio ledade fingrar. Tekniken väntas ha betydelse för personer med funktionsnedsättning samt vid utvecklingen av självkörande fordon.
  0