Automatiserad mätning integrerad i tillverkningsprocessen. Foto: Hexagon.

Nov 30, 2017

Mätning en automatisk del av processen


– Det blir allt vanligare att integrera automationslösningar i produktionen, konstaterar Charlotta Swan på Hexagon.


Ständigt ökade krav på kvalité innebär per automatik ökade krav på mätning och kontroll. Det leder också till utveckling av metoder.
– Behovet av att kvalitetssäkra produkter blir större och större, säger Nathalie Wahlberg på Fast Tools.

En tydlig trend när det gäller mätning och kontroll är den integreras och automatiseras i produktionsprocesserna, när kraven på kvalité gått hand i hand med kraven på ökad produktivitet. Och det är naturligtvis ganska naturligt att även mätprocessen automatiseras som de flesta andra produktionsprocesser.

– Det ställs generellt högre och högre krav på kvalitetskontroller när man producerar, särskilt till bilindustri och flygindustri, säger Charlotta Swan.
– Man har förmodligen märkt att det blir kostnadseffektivt att få saker och ting rätt på en gång. Med förbättrade kontroller blir det färre fel.

Den klassiska mätmaskinen gör naturligtvis fortfarande tjänst och företagens mätrum utnyttjas fortfarande för mätningar, men i ökande utsträckning flyttar mätningarna in i maskinerna eller utmed linerna som automatiserade delar i processen.

Mätmaskin och bearbetningsmaskin pratar
– Dels mäter man mycket tidigare i processen, dels sker det kontinuerligt, säger Charlotta Swan. Man tar det ett steg med utvecklade mjukvaror som samarbetar med bearbetningsmaskinerna. Det blir mer och mer populärt att koppla ihop hela kedjen, där mätmaskinen skickar signaler till bearbetningsmaskinen så den hela tiden korrigerar sig.

Den här löpande kommunikationen gör att detaljen som bearbetas blir ännu lite noggrannare för varje varv. Och resultatet är att det inte blir några fel.

Mäter hela geometrin
Företagen som tillhandahåller mätutrustning utvecklar automatiserade mätmetoder och mjukvaror som integreras i produktionen på det här sättet. Hexagon och Mitutoyo är ett par av de större exempelvis. Vi har EasyLaser med sina produkter för lasermätning för inte minst verktygsmaskiner. Cascades 3D-scanning har också vunnit mark för främst kvalitetskontroll.

– Utvecklingen går mer och mer åt helmätning av objekt, säger Börje Larsson på Cascade. Genom scanning fångar man objektets hela geometri och får därför en bättre kvalitetskontroll än genom att bara mäta utvalda punkter. Och nu automatiseras även den tekniken i allt större utsträckning.

Kraftig ökning
Nathalie Wahlberg på Fasttools märker en tydlig ökning av mätbehovet bland sina kunder.

– Vi levererar mer och mer tolkar därför att behovet av att kvalitetssäkra produkter blir större och större, säger hon. Både det företagen tillverkar här och de produkter som tillverkas i Asien eller Baltikum måste kontrolleras så att de bitar tillverkaren levererar verkligen håller vad man lovat.

– Det är naturligtvis marknaden som ligger bakom de ökade kraven på kvalitetssäkring och mätning. Följaktligen behöver alltfler alltmer mätutrustning av alla slag. Det gäller alla, även små tillverkare använder alltmer mätutrustning.

Fasttools levererar verktyg och har kompletterat sortimentet med mätverktyg från italienska Alpa, inte minst tolkar av olika slag; håltolkar, gängtolkar, splinestolkar med mera.

– Att mäta är viktigt idag. Det inser alltfler.
  • Oct 18, 2018

    ABB Sverige växlar upp inom digitalisering

    Nyheter Den nybildade funktionen Digital Operations löper tvärs över ABBs divisionsstruktur och företaget lovar digitalisering på riktigt när det är dags för höstens Sverigeturné.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT