Foto: Inresol.

Nov 29, 2017

Kontraktstillverkaren i Gäddede landar affär på 70 miljoner


Det är en portabel biobränslegenerator för landsbygd och obygd som nu ska gå i högvolymproduktion.

INRESOL har under flera år utvecklat en portabel biobränslegenerator som är avsedd att användas i miljöer som inte har tillgång till levererad el- eller värmeproduktion, såsom t.ex. landsbygd, obygd, öar, men även som reservsystem i urbana miljöer. Utvecklingsarbetet har följts med stort intresse och världslanseringen är igång med en betydande orderstock redan från start och som nu tillverkas och levereras.

-GELAB har under flera års utvecklingsarbete visat sig vara en kunnig och pålitlig partner. När vi nu går in i högvolymproduktion så är det glädjande att GELAB visat sig vara internationellt konkurrenskraftiga. Avgörande är den moderna och effektiva produktion som i kombination med global sourcingkompetens av material som fullt ut överträffar våra behov och förväntningar, säger Inresols VD Stefan Larsson Mastonstråle.

GELAB är sedan 80-talet en av Skandinaviens ledande högteknologiska kontraktstillverkare av elektroniska produkter, kompletta system och kablage. Främst åt den nordiska industrin inom energi, fordon, telekom, medicinteknik och säkerhetslösningar.

Gelab bedriver produktion på två ställen i Jämtland. I Gäddede tillverkas elektromekanik och kablage medan verksamheten på Frösön innefattar kretskortstillverkning och box-build. Båda siterna inryms i moderna och funktionella lokaler med expansionsutrymme.

GELAB har allt sedan Fredrik Dyfverman gick in som ny ägare och vd 2012 ställt om, moderniserat och effektiviserat sin verksamhet. Förändringsarbetet har gett fokus på spetskompetens och en effektiv tillverkning, och företaget har på senare tid vunnit flertalet stora kontrakt inom box-build, kretskorts- och kablagetillverkning.

-Det är mycket glädjande att vi lyckats landa detta viktiga kontrakt. Det är ett kvitto på att vi är konkurrenskraftiga och redo för fler affärer. I en allt tuffare internationell konkurrens är det extra roligt att säkra stora industriprojekt till Gelab och Sverige. Det känns fantastiskt att få vara en partner till Inresol i deras spännande och revolutionerande projekt," säger Gelabs VD, Fredrik Dyfverman.

  • Oct 18, 2018

    ABB Sverige växlar upp inom digitalisering

    Nyheter Den nybildade funktionen Digital Operations löper tvärs över ABBs divisionsstruktur och företaget lovar digitalisering på riktigt när det är dags för höstens Sverigeturné.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT