Jan 2, 2017

Europa är stål


De senaste fem åren har Kina adderat ett ståleuropa i smältkapacitet och har under samma period gått från stålunderskott till stålöverskott. Kinas utveckling är otrolig och samtidigt mycket oroande, menar Felix Lindberg på Lindberg & Son AB.

En marknadsrapport om stålproduktion och efterfrågan och dess påverkan på återvinning.

Kina producerade 2015 hälften av allt stål i världen. Kina har adderat stålsmältningskapacitet motsvarande hela Sveriges stålproduktion varje månad de senaste 180 månaderna.

Grunden för hela EU-samarbetet var kol- och stålunionen. Europeiska stålindustrin har de senaste 15 åren ridit på den kinesiska investeringsvågen och omättliga aptit på råvaror. Problemet och oron ligger kring framtiden för Kina. 

Under ett lands infrastrukturutveckling bygger landet in ett gigantisk lager av råvaror i hus, järnväg, bilar, kylskåp och så vidare som kan återvinnas vid nybyggnation eller kassation. Beroende på landets storlek och tillväxttakt kan denna råvaruinvestering finansieras av andras överskott på råvaror.

Det finns två sätt att producera stål: Malmbas eller skrotbas.

Stålskrot är ingen vara man kan skapa utan den uppkommer genom produktion, uppgraderingar (byte av bil, byte av vägräcke, rivning av bostäder och så vidare…) således är utbudet av stålskrot direkt hänförligt till hur mycket som produceras i ett samhälle.

När Kina startade sin enorma expansion av stålverk saknade man inhemskt skrot och fick således bygga allt på jungfruligt material. 94 procent av kapaciteten i Kina är därför malmbaserad.

Det fungerar så länge man expanderar och man inte har inhemskt skrot som faller löpande. Problemet är att allt man producerar kommer tillbaka som skrot. Det är kvalitet och tid som påverkar men ingenting är evigt. 

Europa, USA och Japan har alla gått igenom Kinas infrastukturfas och har idag skrotöverskott. Det vill säga när vi bygger om infrastruktur eller ersätter maskiner så har den nya maskinen mindre stål i sig än den gamla. Nya tekniker och tillverkningssätt minskar råvaruanvändningen.

Kinas och hälften av världens stålproduktion är fundamentalt i obalans. De närmsta 10-20 åren står man inför en massiv omstrukturering. Kina har redan tvingats exportera stål och exporterade 2015 över 112,4 mton, motsvarande mer än hälften av hela Europas stålproduktion.

Kina har idag ett stort stålöverskott samtidigt som det stål som produceras inte tar tillvara på det skrot som faller. Vi förutspår att Kina måste skära 200 mton i produktionskapacitet – motsvarande mer än ett ståleuropa. Samtidigt som man måste skifta 200-300 mton stålproduktion från malmbas till skrotbas. Detta på grund av miljöpåverkan och marknaden. Liggande skrot är avsevärt billigare än att plocka upp malm från jorden och smälta.

Felix Lindberg
Lindberg & Son AB

  • May 23, 2018

    15 varslade i Eksjö

    Nyheter Förhandlingarna väntas vara klara redan i slutet av denna vecka.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT