Feb 13, 2018

De senaste avstickningsverktygen från Sandvik Coromant


Ett blad som i kombination med en ny bearbetningsmetod ger betydligt bättre verktygsstabilitet genom att rikta skärkraften i en annan riktning.

Skärverktygs- och verktygssystemspecialisten Sandvik Coromant introducerar ett nytt blad till CoroCut QD-avstickningssystemet. Bland de många fördelarna för kunden märks bland annat förbättrad produktivitet, ökad ytkvalitet och lägre ljudnivåer.

​Med konventionella verktygskonfigurationer för avstickning i svarvar och flerfunktionsmaskiner utgör matningsrörelsen i XZ-led alltid en begränsning. Under avstickningen riktas resultatvektorn av skärkrafterna oundvikligen över bladets svagaste del, vilket i sin tur leder till hög belastning och risk för deformation.

För att komma till rätta med problemet har Sandvik Coromants ingenjörer utvecklat en lösning där man tar till vara på den möjlighet att mata verktyget i Y-riktning som finns i moderna svarvar och flerfunktionsmaskiner. Med det nya konceptet placeras skärets övre yta parallellt med slutet av bladet, som om man skulle rotera skärläget 90° moturs. Det nya bladet arbetar sig i in i arbetsstycket med framdelen, vilket gör att resultatvektorn av skärkrafterna främst riktas utmed bladets längsgående axel. FEM-analysen bekräftar att detta eliminerar de stora påfrestningar som konventionella blad utsätts för, och ökar bladstyvheten med upp till sex gånger jämfört med standardutförandet. Tack vare den ökade styvheten kan kunderna öka matningshastigheten eller använda längre överhäng, utan att stabiliteten försämras.

När avstickning i Y-led tillämpas i svarvar är de största fördelarna förbättrad produktivitet och bearbetningssäkerhet. Vid användning i flerfunktionsmaskiner erbjuder bladen för avstickning i Y-led framförallt ökad åtkomlighet och kapacitet för större diametrar. Ett förtest bekräftade en 50-procentig ökning av överhänget vid avstickning av en konventionell 120-millimeters stång vid skärets maximala matningskapacitet. Med andra ord gick det att utnyttja betydligt mer av maskinens maxpotential. Dessutom uppnåddes en produktivitetsökning på 300 % – med bibehållen bearbetningssäkerhet.

I ett testfall hos kund fick avstickning i Y-led ersätta bandsågning av en Inconel-stång med diameter på 180 mm. Resultatet blev en rejäl produktivitetsökning tack vare betydligt kortare bearbetningstider.

En annan fördel med avstickning i Y-led är att det inte kräver några större förändringar i produktionen. Samma program kan användas för samtliga komponenter och dessutom tillkommer i stort sett inga ytterligare verktygskostnader eftersom det går att använda befintliga CoroCut QD-verktygsuppsättningar. Det finns också stor potential för avsevärda tidsbesparingar när arbetsstycket är fastspänt i båda ändar, eftersom det då inte går att utföra några andra operationer under avstickningen.

De nya CoroCut QD-bladen finns i bredderna 3 och 4 mm. För avstickning upp till en diameter på 120 mm finns versioner i standardlängd (i både 3 och 4 mm bredd). Dessutom finns en extralång version för 4 mm breda blad för avstickning upp till en diameter på 180 mm. De nya bladen kan användas i kombination med konventionella CoroCut QD-adaptrar och skär.
 • Oct 19, 2018

  Den varma sommaren sänkte Husqvarna

  Nyheter Det lägre resultatet beror på svag efterfrågan på gräsklipparprodukter som har hög marginal i divisionen Husqvarna. Trädgårdsjätten vidtar konkreta åtgärder.
  0
 • Oct 19, 2018

  3D-printad jaktkniv från Älmhult

  Branschnytt Det är 3D-printföretaget 3D MetPrint som designat och tillverkar stålkniven som är "printad" i ett enda stycke.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT